Steun ons

Musica kan niet zonder de inzet van al diegenen die in Musica actief zijn en niet zonder de financiële steun van de orkestleden, de overheid, vrienden en andere sponsors.

U kunt op verschillende manieren ons orkest steunen:


Vriend worden

Als vriend van Musica mag u zich tot het trouwe publiek van Musica rekenen. U kunt al vriend van Musica worden voor een bedrag van 40 euro per jaar. Daarvoor ontvangt u tweemaal per jaar een aankondiging van de concerten en voor zowel het voorjaars- als najaarsconcert één kaart. Wanneer u 80 euro bijdraagt, krijgt u twee kaarten per concert. Zo kunt u altijd rekenen op een Musica kaartje en bent u voordelig uit. Uiteraard kunt u ons ook met een hoger bedrag steunen.

Wilt u vriend van Musica worden, maak dan het juiste bedrag over aan penningmeester Orkestvereniging Musica,  NL82 INGB 0000 0956 41 o.v.v. naam, e-mailadres, aantal gewenste kaarten per concert en vriend worden. Meld u tevens aan door een e-mail te sturen naar vriendenmusica@gmail.com.

Sponsoren

U wilt de naam van uw bedrijf of organisatie aan ons verbinden? Dat kan. Samen met u bekijken we wat de beste mogelijkheid zou kunnen zijn. Neemt u hierover contact via info@musicadenhaag.nl.

Donaties

Wilt u een eenmalige of extra donatie doen aan Musica, bijvoorbeeld ter gelegenheid van een lustrum, dan kunt u uw bijdrage overmaken op Penningmeester Orkestvereniging Musica te Den Haag NL82 INGB 0000 0956 41 o.v.v. ‘donatie lustrum‘.

Nieuwsbrief

We houden je graag op de hoogte van onze activiteiten. Klik hier om je voor onze nieuwsbrief aan te melden >

Click to access the login or register cheese