Steun ons

Musica kan niet zonder de inzet van al diegenen die in Musica actief zijn en niet zonder de financiële steun van de orkestleden, de overheid, vrienden en andere sponsors.

U kunt op verschillende manieren ons orkest steunen:

Vriend worden

Als vriend van Musica mag u zich tot het trouwe publiek van Musica rekenen. U kunt al vriend van Musica worden voor een bedrag van 35 euro per jaar. Daarvoor ontvangt u tweemaal per jaar een aankondiging van de concerten en voor zowel het voorjaars- als najaarsconcert één kaart. Wanneer u 70 euro bijdraagt, krijgt u twee kaarten per concert. Zo kunt u altijd rekenen op een Musica kaartje en bent u voordelig uit. Uiteraard kunt u ons ook met een hoger bedrag steunen.

Wilt u vriend van Musica worden, maak dan het juiste bedrag over aan penningmeester Orkestvereniging Musica,  NL82 INGB 0000 0956 41 o.v.v. naam, e-mailadres, aantal gewenste kaarten per concert en vriend worden. Meld u tevens aan door een e-mail te sturen naar vriendenmusica@gmail.com.

Sponsoren

U wilt de naam van uw bedrijf of organisatie aan ons verbinden? Dat kan. Samen met u bekijken we wat de beste mogelijkheid zou kunnen zijn. Neemt u hierover contact op met onze voorzitter: voorzitter@musica.nl

Donaties

Wilt u een eenmalige of extra donatie doen aan Musica, bijvoorbeeld ter gelegenheid van een lustrum, dan kunt u uw bijdrage overmaken op Penningmeester Orkestvereniging Musica te Den Haag NL82 INGB 0000 0956 41 o.v.v. ‘donatie lustrum‘.

VriendenLoterij

Een andere en zeer aantrekkelijke manier om Musica te steunen is door mee te spelen in de VriendenLoterij. De VriendenLoterij steunt goede doelen, clubs en verenigingen die zich richten op gezondheid en welzijn van mensen.Het leuke is dat u zelf bepaalt voor welk goede doel u speelt. De helft van uw inleg gaat rechtstreeks naar het doel van uw keuze. Een lot in de VriendenLoterij kost 13,00 euro per trekking. Er zijn 14 trekkingen per jaar. Als u wilt, gaat dus de helft van uw lot rechtstreeks naar Musica, iedere trekking opnieuw.

Speel hier mee met de VriendenLoterij voor Musica en maak ook kans op fantastische prijzen.

Nieuwsbrief

We houden je graag op de hoogte van onze activiteiten. Klik hier om je voor onze nieuwsbrief aan te melden >