Geschiedenis

Op 29 september 1910 richtte een aantal amateurmusici de ‘Orkestvereniging Musica‘ op met als doel ‘het bestudeeren en uitvoeren van orkestmuziek‘. Jaarlijks zouden twee concerten gegeven worden en iedereen kon lid worden, mits natuurlijk het spelniveau voldoende was. Na meer dan honderd jaar is dit uitgangspunt eigenlijk niet veranderd.

De eerste repetities werden in het toenmalige gebouw van de Haagse Kunstkring gehouden. In 1911 vond het eerste openbare optreden plaats onder leiding van dirigent Frits Koeberg, die het orkest leidde tot 1938. Jaap Stotijn, voormalig hoboïst bij het Residentieorkest, nam toen de directie van hem over. Het orkest floreerde en de concerten werden goed bezocht. Ook de gemeente toonde interesse in dit Haagse orkest. Ter gelegenheid van Musica‘s vijfentwintigjarig bestaan stelde zij een bedrag beschikbaar voor de aanschaf van een stel ‘helder klinkende‘ pauken.

In 1947 maakte Musica een nieuwe start met een nieuwe dirigent, Jan Out. Hij dirigeerde het orkest van 1947-1949 en van 1958-1977. Onder zijn leiding groeide het orkest uit tot een orkest van hoge kwaliteit. In 1974 werd de eerste prijs behaald in het Internationale Concours voor amateur-symfonie-orkesten in Luik. De vertolking van de orgelsymfonie van Saint-Saëns werd in de recensie als ‘een ongelofelijke prestatie‘ omschreven.

Het repertoire door de jaren heen was gevarieerd: van barok tot hedendaags, van Nederlands tot internationaal. Soms werden er speciale werken voor Musica gecomponeerd, zoals ter gelegenheid van het vijftigjarig jubileum in 1960. Dirigent Alfred Salten (1956-1958) schreef toen ‘Musica per Musica‘, dat op een later lustrum nog eens werd uitgevoerd. In 2003 werd ‘Haagse Bluf‘ van Marlon Titre gespeeld, een opdrachtstuk dat bekostigd werd uit een legaat van de altist Drijfhout van Hooff die zelf ook stukken voor Musica schreef.

In de tachtiger en negentiger jaren werd Musica gedirigeerd door achtereenvolgens Arie Boers en Ernst van Tiel. Naast het gebruikelijke repertoire met romantische werken uit de negentiende eeuw, kwamen regelmatig ook wat meer recente en onbekende stukken op de lessenaars te staan. Jubilea waren een goede aanleiding voor bijzondere projecten. In 1985 vierde Musica haar 75e verjaardag met een groot concert in de Nieuwe Kerk, samen met drie zusterorkesten. Bij die gelegenheid ontving Musica de Penning van Verdiensten van de Gemeente Den Haag als blijk van waardering voor de betekenis van Musica voor Den Haag.

Van 1999 tot 2011 was Hans Leenders de vaste dirigent. Hij zorgde voor intensieve repetities en spannende concerten van een hoog muzikaal niveau. Veel nieuwe en jonge leden vonden de weg naar Musica.

In  2010 vierde Musica haar 100e verjaardag. Bij het grote Lustrumconcert in de Dr. Anton Philipszaal ontving Musica de Koninklijke Erepenning uit handen van de burgemeester van Den Haag voor haar bijzondere prestaties en verdiensten op het gebied van de klassieke muziek.

Vanaf 2011 tot 2015 stond het orkest onder leiding van Roberto Beltrán-Zavala. Het lustrumconcert op 12 december 2015 in het Zuiderstrandtheater te Den Haag in samenwerking met het Haags Toonkunstkoor en dansopleiding CODARTS uit Rotterdam is gedirigeerd door oud dirigent Hans Leenders waarna dirigent Frank de Groot een seizoen Musica heeft gedirigeerd. Van 2016 tot 2021 stond Jos Schroevers op de bok. Tijdens de coronapandemie – waarbij de geplande concerten niet door konden gaan, nam Jos afscheid van het orkest. Seizoen 2021-2022 werd opgesplitst in drie blokken waarbij elk blok werd gedirigeerd door een andere dirigent.
Blok 1: Jasper de Waal
Blok 2: Pim Cuijpers
Blok 3: Frank de Groot

Vanaf seizoen 2022-2023 zal Pim Cuijpers het orkest dirigeren.

Nieuwsbrief

We houden je graag op de hoogte van onze activiteiten. Klik hier om je voor onze nieuwsbrief aan te melden >

Click to access the login or register cheese